PLANTATION

MÉCANIQUE

La machine à planter mécanique guidée au GPS permet de planter des plants avec des racines de 10 à 15 cm. Ils gardent toutes les réserves acquises en pépinières. Vitesse d'avancement 2 ha / jour.

MECHANISCH 

PLANTEN

De GPS-geleide mechanische plantmachine kan wijnplanten met wortels van 5 tot 10 cm planten. Ze houden alle reserves die in de kwekerijen zijn verworven.

Plantsnelheid 2 ha / dag.

Een voordelige methode voor jou ...

Het planten gebeurt met lange wortels:

  • Geen voorbereiding of distributie van planten.

  • Een paar referentiepunten om de contouren van het veld en de eerste rij te markeren zijn voldoende.

  • Nog meer plantprecisie dankzij gps-geleiding.

... en voor de wijnstok

De wijnstokken behouden alle reserves die in de kwekerijen zijn verworven:

  • Ze ontspruiten sneller.

  • Het wortelhaar is omvangrijker.

Daarom:

  • Betere weerstand tegen droogte.

  • Een aanzienlijk hoger aantal planten dat groeit

> Planten met lange wortels behoudt het voordeel van mycorrhisatie .

Plantation mécanique 2018